Rólam

Az igazi siker belső indíttatású

Az elmúlt húsz évben több különböző területen dolgoztam, most visszanézve mégis úgy érzem, mindegyik egy irányba vitt.

Pedagógusként testközelből ismertem meg az oktatás jelentőségét, a korai fejlesztés fontosságát, és azt, hogy a fejlődés egy-egy életszakasz lezárásával nem áll meg.
Sportedzőként megtanultam, hogy előítéletektől mentesen, a háttérben állva, fejlesztő és támogató hozzáállással, lehetőségeket kínáljak a versenyzőknek maximális teljesítményük eléréséhez, esetleges problémáik feltárásához, megoldásához.
Cégvezetőként megtapasztaltam a vezető szerepének fontosságát döntési helyzetekben, motivátorként, szolgáltatóként, átéltem az ezzel járó sikereket és kudarcokat.
Kommunikációs készségem folyamatos fejlesztése segített abban, hogy az emberek ne csak bízzanak bennem, hanem hatással is tudjak lenni tevékenységükre, segíteni tudjam őket a feladatok hatékony megoldásában.
Megszerzett ismereteimet, tudásomat, tapasztalataimat most összefogva, másokat segítek céljaik elérésében.

Szakvégzettségeim:

 • Professional Certified Coach (PCC)
 • Associate Certified Coach (ACC)
 • Coaching Akadémia ACTP képzés
 • Károli Gáspár Egyetem: Gazdaságpszichológiai, üzleti etikai  és szervezeti önismereti szakember
 • ELTE Coach-üzleti edző szakirányú továbbképzési szak
 • Üzleti- edző, Business Coach képzés
 • Magyar Coachszövetség KA
 • Life- ontological- Coach képzés, Mediátor képzés

További szakirányú képzések:

 • Vezetői Coach továbbképzés & Gestalt alapok a coachingban (Gestalt Coaching Center)
 • Coaching szemléletű vezetés tréning
 • Action Learning Facilitátor képzés (CHN)
 • Kérdezéstechnika, direkt kommunikáció
 • Intuíció és tudatosság a vezetésben
 • Játékosítás a szervezetek világában

Mi is a coaching?

A változtatás lehetősége egy hullámhosszon

A coaching egy fejlődési lehetőség, egy együttműködésre épülő eredmény- és megoldásközpontú folyamat. A beszélgetések során az edződ leszek, s az a feladatom, hogy aktuálisan a lehető legjobbat hozzam ki belőled, a „versenyzőmből”: hozzásegítselek a teljesítményedet gátló belső akadályok leküzdéséhez, és motiváljalak arra, hogy küzdj, és a lehetetlent is lehetőségnek éld meg.

A kiválóság elsősorban az önismereten, a tudatos döntéseken, a világos jövőkép-, és célmeghatározáson múlik. Mai dinamikusan fejlődő világunkban az üzleti élet egyre többet és egyre komplexebben követel a vezetőtől. A hatékonyság fokozása érdekében nem elegendőek már a hagyományos módszerek. A munkatársak elköteleződésének növelése mellett, az emberi kapcsolatok kezelése, a felmerülő konfliktusok közbeni viselkedés, a munkával kapcsolatos kételyek, döntési helyzetek tartós és egyéni megoldások felismerését igénylik, figyelembe véve az intuíciókat.
Ezért fontos a vezetők egyénre szabott személyes- és vezetői kompetenciáinak fejlesztése, a folyamatos, sikeres, összehangolt üzleti működés érdekében.

Ahogy én csinálom

A célhoz az eszközt egy hullámhosszon

A coaching során nem kötelezem el magam egyik coaching irányzat vagy módszer iránt sem, mindig a partner személyisége és az aktuális dilemma határozza meg a folyamat során alkalmazott eszközöket. A siker kulcsát a partner elkötelezettségében, motiváltságában, tenni akarásában, a közöttünk lévő bizalomban és a folyamat strukturáltságában látom. A hatékony fejlesztés érdekében elengedhetetlen részemről az empátia, a feltétel nélküli elfogadás és a bizalom. A folyamat során teljes személyiségemmel, őszintén és nyitottan figyelek a partneremre. Azaz „egy hullámhosszon leszünk”.

Holisztikus gondolkodás jellemzi munkámat: fontosnak tartom a test, a lélek és az elme harmóniáját, egységét, és ennek érdekében az NLP módszereit is alkalmazom. A dolgok vizuális, kineztetikus és akusztikus megjelenítésével több információt kap a kliens saját értékeiről, kompetenciáiról, félelmeiről, amelyek tudatosítása segíti a kitűzött cél elérését.

A minőséget és a szakmaiságot képviselem, az ICF kompetenciáknak megfelelően az etikus működésre és a kliens iránti elkötelezettségre fókuszálva.

Szolgáltatások

Business Coaching & Generációváltás

1. Business Coaching Vezetőknek

 • Személyes hatékonyság fejlesztése
 • Kommunikációs problémák, asszertív kommunikáció fejlesztése
 • Konfliktuskezelés
 • Változáskezelés
 • Önismeret fejlesztése
 • Motiváció, belső motiváció
 • Vezetővé válás, frissen kinevezett vezetők támogatása
 • Stresszkezelés
 • Kiégés tünetegyüttesének megelőzése, kezelése
 • Munka-magánélet egyensúlyának megteremtése

2. Generációs Vezetők Coachingja

Magam is átéltem ennek a folyamatnak nemcsak a procedurális, hanem az érzelmi érzékenységét is. A generációváltáson belül az embert támogatom és a vezetők fejlesztésére fókuszálok. Nem közgazdaságtani oldalról közelítem meg a dolgokat, hanem az ember oldalról, az emberre figyelve és fejlesztve segítem a generációk váltását.

Célcsoportjaim :

 • gazdasági társaságok vezetői
 • cégutódlási folyamatban résztvevő vezetők (generációváltás)
 • non-profit szféra: elsősorban pedagógusok, alapítványok  képviselői
 • magánszemélyek

A coaching az egyik leghatékonyabb fejlesztési módszer, egyéni és szervezeti szinten is, amely támogatja az együttműködést a partnerek között.

Sikertörténetek

Akik mertek változtatni

Képzeld el, hogy elindulsz a választott úton, és egy nagy hegy akadályoz a továbbjutásban. Nincs időd megkerülni, a legrövidebb és leggyorsabb út, ha megmászod. A te döntésed és a te elhatározásod, ha nekivágsz. Minden egyes kő, amibe kapaszkodsz egy döntési helyzet. Minden egyes kő egy megtapasztalás. Minden egyes kő, amit megfogsz, amire lépsz egy lehetőség, hogy közelíts a csúcshoz, ahol ott a megoldás. A hegyet te mászod meg, te küzdesz, a te felelősséged, hogy adott szituációban, hogy döntesz, én viszont ott leszek mögötted, és fogom a biztosítókötelet. Nem veszíthetsz! Vagy nyersz, vagy tanulsz! Mindegyikben ott a győzelem!

„Zsuzsának köszönhetően rájöttem arra, hogy nem kell feltétlenül mindent átvenni az előző generációtól! Sokkal fontosabb, hogy a vállalati értékeket megtartva az új vezető alakítsa ki a saját vezetési stílusát.
De a legfontosabb, amit tanultam: az élet rövid, az ember szeresse azt, amit csinál! És ne azért csináljon valamit, mert meg kell felelni a szülőknek, a társadalomnak, az elvárásoknak, mert akkor borul az egész egyensúly, a magánéletre is negatív hatással lesz. Az újabb generációnak nem feltétlenül az elvárt cégvezetést kell átvenni, hanem azt, amit cégen belül igazán szeret csinálni. Azzal sokkal többet hozzátesz a cég működéséhez, mint egy elvárás szerinti robotmunka.”

Szabó Dávid
Vezérigazgató – CEO | Szintézis Informatikai Zrt.

„ Zsuzsa minden alkalommal megerősít, hogy semmi sem csak fehér, vagy csak fekete. Semmi sem magától értetődő és semmi sincs kőbe vésve. Az újgenerációs menedzsmenttel a jövő kihívásaira kell reagálnunk, előrefelé kell tekintenünk, még akkor is, ha több évtizedes múlt, kapcsolatrendszer és hagyomány van a vállalkozás háta mögött. Mindig izgatottan várom a közös munkát, amikor együtt megvizsgálunk és részletesen kielemzünk egy-egy fontos területet, és ha szükséges, bármit újradefiniálunk, újrapozícionálunk, elősegítve ezzel nem csak a vezető személyiségének, de a cégnek a folyamatos fejlődését is.”
Görcs Annamária
Ügyvezető – Tulajdonos | GIMEX-Hidraulika Kft.

Beszéljünk!

Így kezdődik!

Ha a fentiek alapján úgy döntöttél, hogy megmászod a hegyet, hajlandó vagy küzdeni, akár más perspektívából szemlélni az akadályokat, és ehhez én tudok neked megfelelő támogatást adni, akkor írj egy üzenetet, hogy felvehessem veled a kapcsolatot, és minél előbb találkozhassunk egy első, ingyenes beszélgetésre.

Blank Form (#3)