Tükör

Jellemzően, mások felé inkább fordulunk őszinte nyitottsággal, elfogadással, érzékenységgel és szeretettel, tudjuk támogatni őket az önelfogadásban, önszeretetben, magunknak pedig ritkán adjuk meg ugyan ezt…

Sokszor úgy érezzük, hogy a múlt elfojtott fájdalmai, szorongásai utat törnek a mélyből és zárttá tesznek bennünket. Könnyű beleragadni ebbe az állapotba, ami nem engedi, hogy elfogadjuk jóságunkat, belső szépségünket és a külvilágtól kapott pozitív visszajelzéseket. A múltban azt tanultuk meg, hogy nem vagyunk elég jók, így elégedetlenségünk a jelenben, önmagunkkal szemben süketté és vakká tesz, a legerősebb külső pozitív visszajelzésre is.

Lehet, hogy mosolygunk egy pozitív visszajelzéskor sőt, úgy csinálunk, mintha be tudnánk fogadni és ki is mondjuk, hogy:” Köszönöm, igazán jól esik!”

De valójában nem tudjuk magunkévá tenni. Ezzel a viselkedéssel magunkat nem elfogadva, eltávolodunk a jelen valóságától. Hagyjuk, hogy a múlt megfosszon bennünket a szeretet és a jó befogadásától, ami segítene értékesnek és szerethetőnek látni magunkat.

Nincs együttérzés önmagunkkal, pusztán csak álszeretet.

Az együttérzésben benne van önmagunk és a másik, akár nem harmonikus állapotának elfogadása és a jó beengedése is.

Ebben az álszeretett állapotban mi sem mondjuk ki a valódi érzéseinket, látványosan hazudunk magunknak és a másiknak is, nehogy letöröljük magunkról a „elragadó” mázt.

A valódi kapcsolat önmagunkkal és a külvilággal akkor indul el, ha kimondjuk azt, amit érzünk, még akkor is, ha nincs kézzelfogható bizonyítékunk. Ami már nem a múltról szól, hanem a jelen megéléséről. Ez az egyetlen kiút a múlt fogságából, a jelen és önmagunk elfogadásáért.

Hiszem, hogy az érzéseink többet láttatnak belőlünk, mint ami érzékelhetően megmutatkozik.

Fájdalmas belső harcaink elfogadása, megdolgozása folyamatos tanulásra és fejlődésre késztet bennünket, segíti sebeink tisztulását és önmagunk elfogadását, a belső egyensúlyi állapot fenntartását, ami egy nyitott, befogadó és megengedő állapotot jelent.

Amikor azt mondom, hogy sokat tanulok ügyfeleimtől és néhány barátomtól, teljesen komolyan gondolom. Ők olyan útitársak, akik tükröt tartanak nekem is és egymást támogatva, mindannyian tudunk fejlődni!

Avatar photo
Fehér Zsuzsa